Cosim en família

Cosim en família
La mare i els nens juguen a cosir!